UKE 17 SKØYER’N UNGDOMSKLUBB

Tirsdag 25.04 Musikk & Mediaverksted / Konkurransekveld / Nudler

Torsdag 27.04 Fotball / Pizza

Fredag 28.04 Film / Pølser

Keyboard post 24. 04 2017 JPEG